Báo cáo không đúng thời hạn, hai nhà đầu tư vừa bị xử phạt

0
22

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Minh Nhật.

Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 45 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, Công ty TNHH Minh Nhật, tổ chức liên quan với ông Nguyễn Đỗ Đạt, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (mã Ck: MAC) đã bán 284.000 cổ phiếu MAC từ ngày 16/4/2018 đến ngày 18/4/2018. Tuy nhiên, đến ngày 9/5/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của Công ty TNHH Minh Nhật.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt hơn 31 triệu đồng đối với một nhà đầu tư khác là ông Nguyễn Chiến Thắng, do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 11/8/2017, ông Nguyễn Chiến Thắng đã mua 56.200 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An (mã Ck: DAR), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 300.000 cổ phiếu DAR (chiếm tỷ lệ: 4,62%) lên 356.200 cổ phiếu DAR (chiếm tỷ lệ: 5,48%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An. Tuy nhiên, đến ngày 4/9/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Chiến Thắng.

Nguồn bài viết: https://vietnamfinance.vn/bao-cao-khong-dung-thoi-han-hai-nha-dau-tu-vua-bi-xu-phat-20180504224221838.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!