Bộ Tài chính dự kiến thanh kiểm tra 18 doanh nghiệp bảo hiểm

0
24

Theo báo cáo từ Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm Việt Nam, năm 2018, Bộ Tài chính đã thanh kiểm tra 15 doanh nghiệp bảo hiểm ở 3 khối phi nhân thọ, nhân thọ và môi giới bảo hiểm.

Trong đó, với riêng khối phi nhân thọ – môi giới, năm 2018 đã hoàn thành kiểm tra chuyên đề tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (Xuân Thành, Phú Hưng, Chubb và Fubon) và 4 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Jardine Lloyd Thompson, Marsh, Gras Savoye Willis, Cimeico).

Đối với khối bảo hiểm nhân thọ, Cục đã thanh tra 3 doanh nghiệp bảo hiểm là Generali, Manulife và BIDV- Metlife; kiểm tra chuyên đề 4 doanh nghiệp là Daiichi, Chubb Life, Prudential, Fubon về dự phòng nghiệp vụ, biên khả năng thanh toán, công tác đầu tư, chi trả quyền lợi bảo hiểm, việc chấp hành quy tắc, điều khoản biểu phí bảo hiểm.

Qua công tác thanh kiểm tra đã kịp thời lưu ý các doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về chi phí, dự phòng, khả năng thanh toán; danh mục đầu tư và tỷ lệ đầu tư, xem xét, rà soát lại quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Đối với riêng mảng bảo hiểm phi nhân thọ, báo cáo từ Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm cho biết vẫn còn một số tồn tại như hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh; tính tuân thủ của một số doanh nghiệp bảo hiểm về quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, phê duyệt hoặc chấp thuận đăng ký (như bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, bảo hiểm vật chất xe ô tô …) còn chưa cao.

“Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của khối phi nhân thọ, tuy tăng trưởng nhưng chưa bền vững, các doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng doanh thu, mặc dù số doanh nghiệp bảo hiểm lỗ giảm hơn năm 2017.

Một số doanh nghiệp bảo hiểm trả hoa hồng bảo hiểm cao hơn tỷ lệ theo quy định pháp luật, chi bồi thường không đúng quy định”, báo cáo cho biết.

Theo ghi nhận của PV từ một số lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm, từ đầu năm đến nay, vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và an toàn tài chính của doanh nghiệp như tăng chi phí khai thác (chi lại cho khách hàng mua bảo hiểm để giành dịch vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm khác), mở rộng điều kiện, điều khoản bảo hiểm, hạ phí bảo hiểm… Từ đó, không chỉ khiến bị lỗ trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm.

Cũng theo báo cáo, công tác tư vấn, giải thích cho khách hàng về điều kiện, điều khoản trước khi cấp đơn bảo hiểm chưa được chú trọng, dẫn đến khiếu nại và tranh chấp giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng.

Năm 2019, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm cho biết, cùng với giám sát từ xa, dự kiến Bộ Tài chính sẽ thanh kiểm tra 18 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó kiểm tra chuyên đề 12 doanh nghiệp bảo hiểm (5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 3 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm); và thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm.

Nguồn bài viết: https://vietnamfinance.vn/bo-tai-chinh-du-kien-thanh-kiem-tra-18-doanh-nghiep-bao-hiem-20180504224221921.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!