Doanh thu 11 tháng đạt 542 nghìn tỷ, nộp ngân sách 108 nghìn tỷ

0
65

Trong 11 tháng, PVN khai thác hơn 22 triệu tấn quy dầu. Sản lượng khai thác dầu trong nước đạt 11 triệu tấn và ở nước ngoài là 1,8 triệu tấn. Trong lĩnh vực khai thác khí, tổng sản lượng của tập đoàn đạt hơn 9 tỷ m3. Tổng sản xuất điện trong 11 tháng là 18,99 tỷ kWh.

Các hoạt động sản xuất đạm, xăng dầu cũng tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra với khối lượng lần lượt là 1,4 triệu tấn và 8,5 triệu tấn.

Đóng góp chung vào sự tăng trưởng của tập đoàn, các công ty con cũng hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, nhiều đơn vị còn vượt trước kế hoạch.

Cụ thể, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS) đạt tổng doanh thu 11 tháng là 66.316 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm; lãi ròng đạt 10.119 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 4.776 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm.

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, HoSE: PVT) đạt tổng doanh thu 11 tháng 7.051 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 565 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 334 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần PVI (HoSE: PVI) đạt lợi nhuận sau thuế 611,8 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm. Đạm Cà Mau (PVCFC, HoSE: DCM) ghi nhận lãi ròng 884,6 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm.

Nguồn bài viết: https://vietnamfinance.vn/pvn-doanh-thu-11-thang-dat-542-nghin-ty-nop-ngan-sach-108-nghin-ty-20180504224217005.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!