First Real lý giải việc gần 2 triệu cổ phiếu FIR ‘bốc hơi’

0
51

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) vừa có công văn gửi đến Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) giải thích về việc “hơn 1,8 triệu cổ phiếu FIR bốc hơi đi đâu?”.

Theo First Real, tại thời điểm 31/12/2016, tổng số lượng vốn cổ phần đã góp của công ty này là 20 tỷ đồng, tương ứng 4 triệu cổ phiếu có mệnh giá 5.000 đồng/cổ phiếu.

“Đến thời điểm 1/1/2017, để phù hợp với định hướng kinh doanh, mục tiêu niêm yết Công ty và Ban lãnh đạo Công ty đã xin ý kiến cổ đông về việc quyết định chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu Công ty từ 5.000 đồng/cổ phiếu lên 10.000 đồng/cổ phiếu. Do đó mà số lượng cổ phiếu tại thời điểm 1/1/2017 của Công ty bị giảm xuống từ 4 triệu cổ phiếu xuống thành 2 triệu cổ phiếu”, phía First Real cho hay.

First Real cho biết, việc thay đổi này không làm ảnh hưởng đến tổng số lượng vốn cổ phần đã góp cũng như tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.

Về việc “hụt 9 tỷ thặng dư vốn cổ phần”, First Real cho biết theo bản cáo bạch thì đợt tăng vốn từ 2 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 3,6 triệu cổ phiếu với giá phát hành 5.000 đồng/cổ phiếu thì tổng số tiền tăng vốn đợt 1 đủ 18 tỷ đồng.

Nguồn bài viết: https://vietnamfinance.vn/first-real-ly-giai-viec-gan-2-trieu-co-phieu-fir-boc-hoi-20180504224216356.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!