Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 đi ngang, kỳ vọng chiếm 12,3% thị phần môi giới

0
15

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên vừa công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM) đặt mục tiêu doanh thu năm 2019 đạt 1.666 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 681 tỷ đồng, tăng 1%.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu dự kiến tăng 27% lên 3.874 tỷ đồng nhờ phát hành thêm cổ phần.

Năm 2019, HSC kỳ vọng thị trường cơ sở cho năm 2019 sẽ đạt giá trị giao dịch bình quân 6.500 tỷ đồng/ngày. Kéo theo đó, tổng thị phần môi giới chứng khoán cơ sở của công ty sẽ ở mức 12,3%, từ mức 11,4% năm ngoái.

HSC nhìn nhận kế hoạch trên là tương đối thách thức bởi đang có thêm nhiều công ty chứng khoán có vốn nước ngoài tham gia thị trường.

Đối với thị trường phái sinh, HSC dự báo thị phần của công ty sẽ giảm từ 22,6% của năm 2018 xuống còn 20% trong năm 2019, do ngày càng có nhiều công ty tham gia và có một số bên theo đuổi chính sách cạnh tranh không bền vững như miễn, giảm phí giao dịch.

Về cổ tức, HĐQT HSC trình phương án chi trả cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ 25% (đã chi trả đợt 1 là 6%). HSC dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức tiền với tỷ lệ 15% cho năm 2019.

 

Nguồn bài viết: https://vietnamfinance.vn/hsc-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2019-di-ngang-ky-vong-chiem-123-thi-phan-moi-gioi-20180504224222008.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!