Lợi nhuận 6 tháng vượt chỉ tiêu kế hoạch

0
8

Trong 6 tháng, toàn tập đoàn đã sản xuất 21,85 triệu tấn than nguyên khai, đạt 54% kế hoạch năm, bằng 107% so với cùng kỳ; than sạch đạt 21,13 triệu tấn, bằng 56% kế hoạch năm; nhập khẩu 2,78 triệu tấn than, đạt 61% so với kế hoạch năm; tiêu thụ 22,82 triệu tấn than, đạt 54% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ. 

Các vùng khai thác đạt mức cao gồm Cẩm Phả (đạt 52% kế hoạch năm); Hạ Long (đạt 59% kế hoạch năm) và Uông Bí (đạt 57% kế hoạch năm). Một số đơn vị thành viên đạt kết quả sản xuất tốt như Than Cọc Sáu (đạt 59% kế hoạch năm), Than Đèo Nai (đạt 60%), Than Cao Sơn (đạt 61%), Than Vàng Danh (đạt 61%). 

Quý III, TKV phấn đấu sản xuất 8 triệu tấn than, tiêu thụ 10 triệu tấn, mục tiêu 9 tháng đạt trên 75% kế hoạch năm về các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ than.

Nguồn bài viết: https://vietnamfinance.vn/than-khoang-san-viet-nam-tkv-loi-nhuan-6-thang-vuot-chi-tieu-ke-hoach-20180504224226029.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!