NCB sắp tăng vốn điều lệ lên trên 5.000 tỷ đồng

0
61

Theo đó, hình thức tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên NCB và cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông ngân hàng này thông qua tại Nghị quyết số 25/NQ.ĐHĐCĐ 2018 ngày 26/4/2018 và được Hội đồng quản trị NCB thông qua tại Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐQT ngày 8/10/2018.

Cũng theo văn bản trên, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, có ý kiến sau khi NCB trình phương án xử lý cụ thể. Trong đó, nêu rõ đối tượng, số lượng cổ phần dự kiến mua, tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của đối tượng này và người có liên quan tại NCB sau khi mua cổ phần.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu NCB, thứ nhất: thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng cùng các văn bản hướng dẫn liên quan của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

Trong quá trình tăng vốn, nếu phát sinh cổ đông thường tham gia mua cổ phần và sẽ trở thành cổ đông lớn, NCB phải đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định.

Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước lưu ý các nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của cổ đông theo đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng; trong đó, lưu ý cổ đông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại các tổ chức tín dụng. Không được sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp uỷ thác theo quy định.

Nguồn bài viết: https://vietnamfinance.vn/ncb-sap-tang-von-dieu-le-len-tren-5000-ty-dong-20180504224216919.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!