Phó tổng giám đốc Vinalines Phạm Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT

0
16

Theo đó, ông Phạm Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được bầu giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Ông Phan Tuấn Linh, Phó tổng giám đốc cảng Hải Phòng, được bầu làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Trước đó một ngày, HĐQT Cảng Quy Nhơn đã ra nghị quyết về việc trình đại hội cổ đông miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Hồng Thái cùng 4 thành viên khác gồm: ông Vũ Hoàng Hải, ông Nguyễn Kim Cương, ông Nguyễn Văn Phi, ông Nguyễn Thế Tâm.

Nghị quyết này cũng thống nhất trình đại hội cổ đông danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông: Phạm Đăng Cao, Nguyễn Quý Hà, Phan Tuấn Linh, Lý Quang Thái.

Được biết năm 2018, Cảng Quy Nhơn đạt doanh thu thuần 717 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng. Báo cáo tài chính tổng hợp quý I/2019 cho thấy doanh thu thuần quý I/2019 của Cảng Quy Nhơn là 179,7 tỷ đồng, lãi trước thuế là 22 tỷ đồng.

Tại thời điểm hết quý I/2019, tổng tài sản của Cảng Quy Nhơn là 656 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 79 tỷ đồng, nợ dài hạn là 319 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 577 tỷ đồng.

Nguồn bài viết: https://vietnamfinance.vn/thay-mau-tai-cang-quy-nhon-pho-tong-giam-doc-vinalines-pham-anh-tuan-lam-chu-tich-hdqt-20180504224225547.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!