Tái bảo hiểm Vinare đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5% trong năm 2019

0
58

Theo đó, doanh thu phí 2018 của công ty đạt 1.802,7 tỷ đồng, tăng 9,2% so với 2017, đạt 102% kế hoạch cả năm; phí giữ lại đạt 784,7 tỷ đồng, tăng 33,7% so với 2017 và đạt 116% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ năm 2018 của Vinare đạt 55,4 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 102,7% so với kế hoạch.

Về kết quả doanh thu một số nghiệp vụ, đối với nghiệp vụ tài sản, doanh thu phí tăng 8,7% so với năm trước, đạt 102,3% kế hoạch năm; nghiệp vụ kỹ thuật, doanh thu phí bằng 87,8% so với 2017, đạt 81% so với kế hoạch cả năm; nghiệp vụ thân tàu, doanh thu phí tăng 2,8% so với 2017, đạt 113,5% kế hoạch năm.

Năm 2019, Vinare đặt mục tiêu doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng trưởng tối thiểu 9% so với 2018; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 5% so với 2018.

Về các giải pháp trong chiến lược kinh doanh năm 2019, đại diện Vinare cho hay công ty sẽ tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm; từng bước mở rộng thị trường tái bảo hiểm, nâng cao năng lực cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường.

Cùng với đó, công ty cũng sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như phát triển, đẩy mạnh kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm công; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực: bảo hiểm tài sản công, rủi ro thiên tai, nông nghiệp; tăng cường chuỗi cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng, từng bước phát triển, mở rộng thị trường.

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam được thành lập năm 1994 theo quyết định 920TC/QĐ/TCCB ngày 27/9/1994 của Bộ Tài chính, được phép hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 100104 ngày 6/10/1994 và chính thức đi vào hoạt động 1/1/1995.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm; đầu tư tài chính vào các lĩnh vực trái phiếu chính phủ, cổ phiếu doanh nghiệp;…

Từ năm 2005, Vinare hoạt động dưới hình thức tổng công ty cổ phần trong đó cổ đông nhà nước là Tổng công ty kinh doanh và đầu tư vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ 40,36% vốn điều lệ và cổ đông chiến lược nước ngoài Tập đoàn Tái bảo hiểm Swiss Re nắm giữ 25% vốn điều lệ.

Nguồn bài viết: https://vietnamfinance.vn/tai-bao-hiem-vinare-dat-muc-tieu-tang-truong-loi-nhuan-5-trong-nam-2019-20180504224219138.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!